Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

Krystyna Wojtasik tłumaczenia ustne i pisemne z języka niemieckiego oraz na język niemiecki wykonuje od ponad 35 lat. W 1983 r. uzyskała uprawnienia tłumacza przysięgłego i założyła jedno z pierwszych Biur Tłumaczeń we Wrocławiu.

Nieustanie doskonali swoją wiedzę i zawsze służy doświadczeniem i profesjonalizmem. Wieloletni wykładowca w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, autorka podręczników do nauki języka obcego i publikacji w tym zakresie.  Długoletni członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz członek założyciel i członek zarządu Dolnośląskiego Koła TEPIS w latach 1995 – 2002. Wielokrotnie na zlecenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Warszawie opiniowała kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego.

Wpisana na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (zobacz wpis).

Krystyna Wojtasik jest współautorką tłumaczeń na język niemiecki specjalistycznych wydawnictw naukowych m.in.:

 • Ścinanie w żelbecie, autor: Tadeusz Godycki-Ćwirko
 • Awarie konstrukcji betonowych i murowych, praca zbiorowa
 • Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji, autor: Jerzy A. Żurański

We współpracy z pracownikami Instytutu Herdera Uniwersytetu w Lipsku oraz Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej napisała podręcznik do nauki języka niemieckiego „Impulse” oraz skrypt do nauki języka niemieckiego przeznaczony dla studentów Politechniki Wrocławskiej.

tłumacz przysięgły

Krystyna Wojtasik jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego od ponad 35 lat specjalizuje się w tłumaczeniach technicznych (referaty naukowe na konferencje międzynarodowe, aprobaty techniczne, tłumaczenia z zakresu górnictwa, energetyki, gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków, budownictwa, w tym publikacje naukowe, tłumaczenia wykładów i tekstów technicznych dla pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej), a także w tłumaczeniach tekstów prawnych i prawniczych (publikacje naukowe, tłumaczenia wykładów i tekstów z zakresu teorii prawa dla profesorów katedry prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, streszczenia prac doktorskich, recenzje, fragmenty ustaw, rozporządzeń i dyrektyw EU oraz innych aktów prawnych), a także w tłumaczeniach ekonomicznych, w tym z zakresu podatków i finansów (bilanse, decyzje organów podatkowych, opinie biegłych i audytorów, dokumenty związane z akcyzą, dokumenty celne).

tłumacz ustny i symultaniczny

Krystyna Wojtasik jako profesjonalny tłumacz ustny i symultaniczny z Wrocławia, z ponad 35 letnim doświadczeniem ze wszystkich dyscyplin, ma na swoim koncie udział w tłumaczeniach symultanicznych i konsekutywnych na licznych konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach, warsztatach, w badaniach fokusowych i jubileuszach organizowanych m.in. przez Politechnikę Wrocławską, Fundację „Krzyżowa”, Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową we Wrocławiu, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem i wiele innych instytucji, w takich dziedzinach jak m.in.:

 • Budownictwo
 • Energoelektryka (zabezpieczenia i uziemienia, urządzenia elektroenergetyczne))
 • Energetyka (systemy elektroenergetyczne)
 • Górnictwo (transport kopalniany, przeróbka kopalin, węgiel brunatny)
 • Gospodarka wodna (ochrona Odry, transport wodny śródlądowy)
 • Kolejnictwo (urządzenia sterowania ruchem kolejowym)
 • Bezpieczeństwo (przemoc w rodzinie, narkomania, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczna gmina)
 • Szkolnictwo (wychowanie fizyczne w szkole, matematyka w nowoczesnej szkole)
 • Tematyka europejska

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego we Wrocławiu Krystyna Wojtasik wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne ze wszystkich dziedzin dla Klientów instytucjonalnych i indywidualnych.