Tłumaczenia Niemiecki

Podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumacz najpierw słucha tekstu w jednym języku, a następnie tłumaczy go głośno na drugi język.

Taka forma tłumaczeń ustnych najlepiej sprawdza się podczas międzynarodowych spotkań w mniejszym gronie – spotkań biznesowych, handlowych, negocjacji, posiedzeń Rad Nadzorczych i Zgromadzeń Wspólników i Akcjonariuszy, narad technicznych, wywiadów, wykładów, przemówień, kolacji biznesowych, imprez firmowych, tele- i wideokonferencji. Nieco inną formą są tłumaczenia szeptane, kiedy tylko jeden lub dwóch uczestników spotkania to osoby obcojęzyczne. Wtedy tłumacz siedzi obok takich osób ściszonym głosem tłumaczy przebieg spotkania.