Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

Od początku istnienia biura wykonujemy tłumaczenia, zarówno pisemne jak i ustne, dla różnych instytutów Politechniki Wrocławskiej.

Dla największych na Dolnym Śląsku przedsiębiorstw polskich i firm z kapitałem zagranicznym tłumaczymy m.in. teksty z zakresu: budownictwa, inżynierii wodnej i lądowej, architektury, motoryzacji, informatyki, instalacji fotowoltaicznych, w tym m. in. dokumentacje techniczne, dokumenty przetargowe, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, dzienniki budowy, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje montażu, instrukcje obsługi, opisy produktów, karty charakterystyk, deklaracje zgodności, protokoły badań, protokoły kontroli, programy i gry komputerowe, programy operacyjne i finansowe.