Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną wiedzę specjalistyczną w zakresie wykonywania tłumaczeń dla branży gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej.

Tłumaczymy dokumentacje techniczne instalacji do przetwarzania odpadów, instalacji do produkcji paliw alternatywnych, instalacji fotowoltaicznych, spalarni, sortowni, kompostowni, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów (RIPOK), instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania (instalacje MBP), a także decyzje środowiskowe, certyfikaty, pozwolenia na wykonywanie działalności i na eksploatację, zaświadczenia, formularze zgłoszeniowe na transport odpadów.