Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

Mamy świadomość, że przy tłumaczeniu tekstów naukowych najważniejsza jest precyzja, rzetelność i znajomość danej dziedziny (nawet najbardziej wąskich specjalizacji), dlatego tłumacząc tego rodzaju teksty pozostajemy w kontakcie z Klientem, zagłębiamy się w niuanse specjalistycznych sformułowań i nieustannie poszerzamy naszą wiedzę.

Tłumaczymy m.in. publikacje naukowe, wykłady, wystąpienia na konferencjach, streszczenia prac naukowych (w tym rozpraw doktorskich i habilitacyjnych), teksty o tematyce gospodarczej i ogólnospołecznej.