Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

Tłumaczenia przysięgłe zwane inaczej tłumaczeniami uwierzytelnionymi lub poświadczonymi, wykonywane są wyłącznie przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, posiadającego uprawienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe pisemne opatrzone jest pieczęciami tłumacza i ma rangę dokumentu urzędowego, dzięki czemu może zostać przedłożone w sądach, urzędach, bankach i innych instytucjach, wymagających takich dokumentów.

Oprócz pieczęci tłumacz umieszcza na wykonanym tłumaczeniu poświadczonym również klauzulę, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, kopii czy skanu. Klient może dostarczyć nam najpierw skan lub kopię dokumentu, a przy odbiorze okazać jego oryginał. Posiadając jedynie skan lub kopię warto upewnić się, że urząd/bank/instytucja, której mamy przedłożyć tłumaczenie nie będzie żądała tłumaczenia z oryginału. 

Tłumacz nie ma prawa poświadczyć zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu, jeśli okazano mu jedynie kopię lub skan.

Niektóre dokumenty, których tłumaczenie powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego:

 • bilanse, opinie biegłych rewidentów, audytorów,
 • deklaracje PIT, CIT lub VAT, decyzje organów skarbowych,
 • odpisy (pełne i aktualne) z KRS,
 • faktury, dokumenty księgowe, gwarancje bankowe,
 • wszelkiego rodzaju umowy (m.in. kredytowe, najmu, kupna, pożyczki, licencyjne, ubezpieczeniowe, itp.),
 • dokumenty rejestracyjne firm, dokumenty celne,
 • ogólne warunki handlowe,
 • akty notarialne, wyroki i postanowienia sądów, skargi i apelacje,
 • zaświadczenia urzędowe (np. zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia z MOPS, zwolnienia lekarskie), dokumenty USC (akty urodzenia, zgonu, małżeństwa),
 • dyplomy i suplementy do nich, indeksy, karty przebiegu studiów,
 • certyfikaty, uprawnienia zawodowe, umowy o pracę, świadectwa szkolne, świadectwa pracy, itp.