Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

Tłumaczenia pisemne
 1. Podstawą rozliczeń za tłumaczenia pisemne jest strona obliczeniowa:
  1. tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione, poświadczone):
   1 strona obliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami (łącznie z cyframi, znakami interpunkcyjnymi i odstępami)
  2. tłumaczenie zwykłe:
   1 strona obliczeniowa = 1500 znaków ze spacjami (łącznie z cyframi, znakami interpunkcyjnymi i odstępami)
 2. Ilość stron obliczeniowych wyliczana jest w tekście po przetłumaczeniu na podstawie liczby znaków ustalanej automatycznie przez funkcję „Statystyka wyrazów” programu MS Word.
 3. W przypadku tłumaczeń przysięgłych rozliczenie dokonywane jest z dokładnością do jednej strony obliczeniowej, a rozpoczętą stronę obliczeniową liczy się za całą. W przypadku tłumaczeń zwykłych  rozliczenie dokonywane jest z dokładnością do połowy strony obliczeniowej.
 4. W przypadku tłumaczeń prezentacji (w programach typu MS PowerPoint) podstawą rozliczeń jest indywidualne uzgodnienie z Klientem.

Uwaga: Jedna strona A4 wydruku nie zawsze odpowiada jednej stronie obliczeniowej tłumaczenia!

 

Tłumaczenia ustne
 1. Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne ustalane jest indywidualnie z Klientem, w zależności od tematyki, miejsca wykonania usługi oraz rodzaju tłumaczenia (symultaniczne, konsekutywne, przysięgłe, zwykłe).
 2. Podstawę rozliczenia stanowi jedna godzina tłumaczenia, a w przypadku tłumaczeń symultanicznych 1 dzień roboczy.
 3. Wynagrodzenie należne jest za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza.
 4. W przypadku tłumaczeń poza Wrocławiem koszty dojazdu i noclegów pokrywa Klient.

 

Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT.

Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny tłumaczenia przed jego zleceniem
Kontakt