Übersetzungen Polnisch

Tłumaczenia Niemiecki

Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym oraz w dokumentach przekazanych do tłumaczenia (zarówno drogą elektroniczną jak i w formie papierowej) jest Krystyna Wojtasik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Tłumaczeń Krystyna Wojtasik” z siedzibą we Wrocławiu (53-343) przy ul. Komandorskiej 40/4 („Administrator”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z wykonaniem usług tłumaczenia przez Administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wykonania usługi tłumaczenia przez Administratora.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przeniesienia danych (przy czym prawa te mogą podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w RODO),
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie wykonywania usług hostingu strony internetowej lub poczty e-mail jak również pracownicy, podwykonawcy lub konsultanci merytoryczni Administratora.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane po wykonaniu usług tłumaczenia przez okres przedawnienia roszczeń związanych w wykonaniem usługi tłumaczenia.
 9. W celu realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć pismo na adres Administratora.
 
Poufność
 1. Wszystkie informacje i materiały przekazywane do Biura są objęte tajemnicą zawodową na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego („Informacje Poufne”).
 2. Biuro zobowiązuje się, nie ujawniać ani nie przekazywać osobom trzecim, żadnych Informacji Poufnych, jak również nie wykorzystywać ich w żaden inny sposób niż dla potrzeb wykonania usługi tłumaczenia. Obowiązek nieujawniania Informacji Poufnych nie ma zastosowania do:
  1. informacji znanych powszechnie w dacie ich ujawnienia i informacji, które staną się powszechnie dostępne w inny sposób niż w wyniku naruszenia tajemnicy zawodowej,
  2. informacji, których ujawnienie jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawnych w zakresie określonym w tych przepisach, 
  3. przekazania informacji poufnych pracownikom, podwykonawcom, konsultantom merytorycznym lub doradcom (w tym doradcom prawnym i podatkowym) Biura w związku z wykonaniem usługi tłumaczenia,
  4. ujawnienia informacji poufnych pod warunkiem uzyskania w formie pisemnej uprzedniej zgody Klienta.